17
Des
09:00
Agenda de Oliver José Peña Estévez

Reunió amb tècnica de interculturalitat

Assistents

Oliver José Peña Estévez

3a. Tinença d'Alcaldia

Lloc

despatx Regidor Baronda