30
Nov
09:30
Agenda de Oliver José Peña Estévez

Reunió amb tècnica de mediambient

Assistents

Oliver José Peña Estévez

3a. Tinença d'Alcaldia

Lloc

despatx Regidor Baronda