4
Gen
09:30
Agenda de Oliver José Peña Estévez

Reunió amb tècnica de mediambient

Assistents

Oliver José Peña Estévez

4r. Tinent d'Alcalde

Lloc

despatx Regidor Baronda