29
Set
14:00
Agenda de Oliver José Peña Estévez

Coordinació Àrea Drets Civils i Ciutadania

Assistents

Oliver José Peña Estévez

4r. Tinent d'Alcalde