22
Oct
10:30
Agenda de Oliver José Peña Estévez

Comissió d'Avaluació de reserves d'estacionament per a persones amb discapacitat

Assistents

Oliver José Peña Estévez

4r. Tinent d'Alcalde

Sara Forgas Úbeda

2a. Tinenta d'Alcaldia