20
Oct
11:00
Agenda de Oliver José Peña Estévez

Visita a la nova Zona de reubicació de Can Vidalet

Assistents

Oliver José Peña Estévez

4r. Tinent d'Alcalde