1
Des
18:00
Agenda de Oliver José Peña Estévez

Reunió amb AAVV Can Vidalet

Assistents

Oliver José Peña Estévez

3a. Tinença d'Alcaldia