3
Des
18:30
Agenda de Oliver José Peña Estévez

encesa de les llums de Nadal

Assistents

Oliver José Peña Estévez

3a. Tinença d'Alcaldia