10
Mar
17:30
Agenda de Oliver José Peña Estévez

Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

Assistents

Jordi Perez Pineda

Juan Carlos Sillero i Vera

Marta Alarcon i Puerto

Oliver José Peña Estévez

3a. Tinença d'Alcaldia