29
Set
18:00
Agenda de Oliver José Peña Estévez

Reunió de seguretat amb la AVV de Can Vidalet

Assistents

Oliver José Peña Estévez

3a. Tinença d'Alcaldia