27
Set
17:30
Agenda de Oliver José Peña Estévez

Coordinació Àrea Drets Civils i Ciutadania

Assistents

Oliver José Peña Estévez

4r. Tinent d'Alcalde