29
Jun
13:00
Agenda de Oliver José Peña Estévez

Reunió treball Regidora Maribel Aguilera

Assistents

Oliver José Peña Estévez

3a. Tinença d'Alcaldia

Lloc

despatx Regidors BARONDA