Béns i activitats de Jordi Perez Pineda

Declaració de béns i activitats 2019 (24 des)