Bienes y actividades de Marta Alarcón i Puerto

Declaració de Béns i Activitats 2019 (24 dic 2020)