Notícies

Esplugues aprova el Pla d’Actuació Municipal amb un ampli consens

L’Ajuntament d’Esplugues ha aprovat el Pla d’Actuació Municipal 2016-2019, que recull el conjunt d’actuacions que té previst portar a terme el govern municipal en aquest mandat. El PAM ha quedat aprovat pel Ple municipal celebrat el 17 de febrer amb els vots a favor de PSC, CDC, ERC, C’s i la regidora no adscrita.

El PAM ha tingut en compte les aportacions que ha realitzat la ciutadania, d’acord amb el procés participatiu que s’ha fet a la ciutat, i que han prioritzat les actuacions de Bon govern i transparència, seguides de les de Persones i famílies i les d’Economia, emprenedoria i ocupació. El PAM contempla 42 línies estratègiques, a partir de cinc grans eixos, i 149 actuacions. Per a l’elaboració definitiva del PAM s’ha comptat, per primera vegada, amb la participació ciutadana que, a través de les seves aportacions (via formulari o bé a través del web municipal) i de donar preferència a les propostes formulades per l’Ajuntament, ha enriquit la planificació de l’activitat municipal dels propers anys.

Pel que fa a les actuacions, el 87,9% va puntuar amb 4 o 5 la de Desenvolupar les mesures contingudes en la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern. A continuació, ambdues amb 85,7%, Establir les accions que afavoreixin la protecció de la família i la infància, i Vetllar per l’atenció als infants amb necessitats educatives especials. L’alcaldessa, Pilar Díaz, ha dit que el procés participatiu a l’hora de fer el PAM “és un procés pioner al nostre país. Agraïm la participació ciutadana. La ciutadania també ens ensenya moltes coses, en aquest cas prioritzant actuacions. Continuarem treballant de valent per estar a l’alçada del que la ciutadania espera de nosaltres”. Díaz ha subratllat que els resultats “ens reafirmen en el camí iniciat i ens anima a continuar fomentant la participació com a eina democràtica i de compromís per fer una ciutat millor”.

L’alcaldessa ha afegit que “Esplugues disposa d’una bona base i moltes potencialitats, com la seva situació geogràfica o l’atractiu per a l’establiment d’activitats econòmiques amb un important valor afegit. Sense progrés econòmic és molt difícil avançar en progrés social. Cal garantir, però, que el progrés econòmic arribi a tothom”.