Despeses de personal

Despesa pres. / hab.

319,82 €

Despesa pressupostada

14,93 M€

% execució

101,82 %
Despesa real són 15,2 M€

% sobre el total del press.

38,84 %

Mitjana despesa provincial

905.002,63 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 3,59% 536.000 €
Personal eventual 1,13% 169.271 €
Personal funcionari 40,27% 6,01 M€
Personal laboral 18,51% 2,76 M€
Un altre personal 4,32% 644.517 €
Incentius al rendiment 9,83% 1,47 M€
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 22,34% 3,34 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es