Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

316,04 €

Pressupost inicial

14,58 M€

% execució

96,65 %
Despesa real són 14,09 M€

% sobre el total del press.

36,98 %

Mitjana despesa provincial

1,06 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 3,60% 525.000 €
Personal eventual 1,06% 153.900 €
Personal funcionari 44,39% 6,47 M€
Personal laboral 18,86% 2,75 M€
Un altre personal 3,29% 479.162 €
Incentius al rendiment 6,90% 1,01 M€
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 21,92% 3,2 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es