Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

345,99 €

Pressupost inicial

16,04 M€

% execució

100,00 %
Despesa real són 16,04 M€

% sobre el total del press.

33,61 %

Mitjana despesa provincial

914.350,65 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 2,41% 386.000 €
Personal funcionari 44,95% 7,21 M€
Personal laboral 17,45% 2,8 M€
Un altre personal 3,30% 529.887 €
Incentius al rendiment 10,94% 1,75 M€
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 20,96% 3,36 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es