Despeses de personal

Despesa pres. / hab.

390,61 €
Estimació inicial: 378,28 €

Despesa pressupostada

18,23 M€
Estimació inicial: 17,66 M€

% execució

21,91 %
Despesa real són 4 M€

% sobre el total del press.

41,85 %

Mitjana despesa provincial

1,37 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 2,57% 454.201 €
Personal eventual 0,26% 46.029,74 €
Personal funcionari 44,35% 7,83 M€
Personal laboral 16,23% 2,87 M€
Incentius al rendiment 11,53% 2,04 M€
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 22,67% 4 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es