Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

378,28 €
Pressupost actual / hab.: 394,05 €

Pressupost inicial

17,66 M€
Pressupost actual: 18,39 M€

% execució

65,91 %
Despesa real són 12,12 M€

% sobre el total del press.

42,24 %

Mitjana despesa provincial

1,01 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 2,57% 454.201 €
Personal funcionari 44,64% 7,88 M€
Personal laboral 15,40% 2,72 M€
Un altre personal 3,39% 598.395 €
Incentius al rendiment 12,59% 2,22 M€
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 21,40% 3,78 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es