Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

378,25 €
Pressupost actual / hab.: 451,09 €

Pressupost inicial

17,83 M€
Pressupost actual: 21,27 M€

% execució

66,42 %
Despesa real són 14,13 M€

% sobre el total del press.

45,87 %

Mitjana despesa provincial

1,22 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 2,62% 467.454 €
Personal eventual 0,27% 48.510 €
Personal funcionari 44,38% 7,91 M€
Personal laboral 15,64% 2,79 M€
Un altre personal 2,71% 483.859 €
Incentius al rendiment 12,34% 2,2 M€
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 22,04% 3,93 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es