Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

414,66 €
Pressupost actual / hab.: 411,45 €

Pressupost inicial

19,25 M€
Pressupost actual: 19,25 M€

% execució

50,24 %
Despesa real són 9,67 M€

% sobre el total del press.

37,40 %

Mitjana despesa provincial

1,25 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 2,66% 511.566,36 €
Personal eventual 0,27% 51.875,28 €
Personal funcionari 49,82% 9,59 M€
Personal laboral 11,80% 2,27 M€
Un altre personal 2,27% 437.115,8 €
Incentius al rendiment 12,51% 2,41 M€
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 20,67% 3,98 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es