Impostos directes

Pressupost inicial / hab.

514,16 €

Pressupost inicial

23,86 M€

% execució

No disp.
L'any passat 104,90 %

% sobre el total del press.

36,11 %

Mitjana ingrés provincial

13,87 M€

Sobre aquesta partida

En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impostos sobre el capital 93,80% 22,38 M€
Impost sobre activitats econòmiques 6,20% 1,48 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es