Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

372,96 €

Pressupost inicial

17,41 M€

% execució

100,00 %
Ingrés real són 17,41 M€

% sobre el total del press.

45,48 %

Mitjana ingrés provincial

7,21 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 78,08% 13,59 M€
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 13,50% 2,35 M€
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 8,42% 1,47 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es