Impostos sobre el capital

Ingrés pres. / hab.

378,69 €

Ingrés pressupostat

17,47 M€

% execució

106,08 %
Ingrés real són 18,53 M€

% sobre el total del press.

44,31 %

Mitjana ingrés provincial

7,47 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 79,68% 13,92 M€
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 12,88% 2,25 M€
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 7,44% 1,3 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es