Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

400,81 €
Pressupost actual / hab.: 402,18 €

Pressupost inicial

18,39 M€
Pressupost actual: 18,39 M€

% execució

108,49 %
Ingrés real són 19,96 M€

% sobre el total del press.

41,30 %

Mitjana ingrés provincial

8,59 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) 0,02% 4.000 €
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 78,23% 14,39 M€
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 11,96% 2,2 M€
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 9,79% 1,8 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es