Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

426,39 €
Pressupost actual / hab.: 426,39 €

Pressupost inicial

19,9 M€
Pressupost actual: 19,9 M€

% execució

108,07 %
Ingrés real són 21,51 M€

% sobre el total del press.

45,70 %

Mitjana ingrés provincial

9,37 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) 0,02% 4.000 €
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 78,88% 15,7 M€
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 11,05% 2,2 M€
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 10,05% 2 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es