Personal funcionari

Despesa pres. / hab.

129,27 €

Despesa pressupostada

6,04 M€

% execució

85,66 %
Despesa real són 5,17 M€

% sobre el total del press.

15,42 %

Mitjana despesa provincial

2,71 M€

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article els conceptes retributius del personal funcionari (retribucions bàsiques, complementàries i en espècie), inclòs el que estigui realitzant pràctiques, dins d'un procés selectiu.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Retribucions bàsiques 44,65% 2,7 M€
Retribucions complementàries 55,35% 3,34 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es