Impost sobre activitats econòmiques

Ingrés pres. / hab.

26,01 €

Ingrés pressupostat

1,2 M€

% execució

103,26 %
Ingrés real són 1,24 M€

% sobre el total del press.

3,04 %

Mitjana ingrés provincial

845.185,23 €

Sobre aquesta partida

Inclou els ingressos derivats de l'impost quan el fet imposable estigui constituït per l'exercici en territori nacional d'activitats empresarials, professionals o artístiques, d'acord amb el que, si escau, disposi la llei reguladora de les hisendes locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre activitats econòmiques 100,00% 1,2 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es