Habitatge i urbanisme

Pressupost inicial / hab.

63,91 €
Pressupost actual / hab.: 63,41 €

Pressupost inicial

2,97 M€
Pressupost actual: 2,97 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

5,76 %

Mitjana despesa provincial

5,51 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen totes les despeses dels serveis relacionats amb l'habitatge i l'urbanisme, així com dels complementaris d'aquests.
 Així, doncs, s'hi imputaran les despeses referents a la construcció, millora i conservació d'habitatges i albergs, inclosa l'adquisició de terrenys; els derivats del planejament i règim urbanístic del sòl; vials urbans i altres de naturalesa anàloga.
 S'imputen a aquesta política de despesa les duts a terme en concepte d'ajudes que possibiliten l'accés a l'habitatge en qualsevol règim, en accions pròpies o en col·laboració amb altres administracions públiques. També s'inclouen les despeses derivades de foment de la promoció pública d'habitatges.
 Es tipifiquen quatre grups de programes es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament al desenvolupament de la política de l'habitatge i de l'urbanisme.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'habitatge i urbanisme 10,30% 305.628,84 €
Urbanisme 23,20% 688.161,56 €
Habitatge 1,01% 30.010 €
Vies públiques 65,48% 1,94 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 65,06% 1,93 M€
Despeses de personal 65,06% 1,93 M€
Despeses corrents en béns i serveis 17,85% 529.575,47 €
Despeses corrents en béns i serveis 17,85% 529.575,47 €
Transferències corrents 0,67% 20.000 €
Transferències corrents 0,67% 20.000 €
Inversions reals 16,41% 486.734 €
Inversions reals 16,41% 486.734 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es