Vies públiques

Despesa pres. / hab.

58,82 €

Despesa pressupostada

2,69 M€

% execució

100,55 %
Despesa real són 2,71 M€

% sobre el total del press.

6,75 %

Mitjana despesa provincial

879.859,47 €

Sobre aquesta partida

Dins el grup de programes de vies públiques es tipifiquen dos programes, relatius a l'accés als nuclis de població i a la pavimentació de les vies públiques.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Pavimentació de les vies públiques 100,00% 2,69 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 30,69% 825.623 €
Despeses corrents en béns i serveis 10,69% 287.603 €
Inversions reals 25,17% 677.000 €
Transferències de capital 33,45% 900.000 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es