Vies públiques

Despesa pres. / hab.

43,85 €

Despesa pressupostada

2,03 M€

% execució

No disp.
L'any passat 318,64 %

% sobre el total del press.

4,43 %

Mitjana despesa provincial

1,36 M€

Sobre aquesta partida

Dins el grup de programes de vies públiques es tipifiquen dos programes, relatius a l'accés als nuclis de població i a la pavimentació de les vies públiques.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Accés als nuclis de població 3,54% 71.900 €
Pavimentació de les vies públiques 96,46% 1,96 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 47,29% 961.227 €
Despeses corrents en béns i serveis 14,73% 299.377 €
Transferències corrents 2,07% 42.000 €
Inversions reals 35,91% 729.900 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es