Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

83,34 €

Pressupost inicial

3,89 M€

% execució

101,54 %
Despesa real són 3,95 M€

% sobre el total del press.

3,95 %

Mitjana despesa provincial

6,38 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 2,00% 77.780 €
Recollida, gestió i tractament de residus 29,61% 1,15 M€
Neteja viària 46,11% 1,79 M€
Cementiri i serveis funeraris. 2,09% 81.224 €
Enllumenat públic 14,66% 570.000 €
Altres serveis de benestar comunitari 5,53% 215.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 1,57% 61.224 €
Despeses corrents en béns i serveis 98,43% 3,83 M€

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es