Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

85,11 €

Pressupost inicial

3,97 M€

% execució

97,52 %
Despesa real són 3,87 M€

% sobre el total del press.

10,34 %

Mitjana despesa provincial

3,12 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 2,19% 87.000 €
Recollida, gestió i tractament de residus 28,66% 1,14 M€
Neteja viària 43,47% 1,73 M€
Cementiri i serveis funeraris. 1,68% 66.767 €
Enllumenat públic 19,57% 777.790 €
Altres serveis de benestar comunitari 4,42% 175.750 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 1,53% 60.767 €
Despeses corrents en béns i serveis 98,47% 3,91 M€

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es