Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

98,17 €

Pressupost inicial

4,48 M€

% execució

99,67 %
Despesa real són 4,46 M€

% sobre el total del press.

11,45 %

Mitjana despesa provincial

3,24 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Clavegueram 4,80% 215.000 €
Recollida, gestió i tractament de residus 28,36% 1,27 M€
Neteja viària 41,89% 1,88 M€
Cementiri i serveis funeraris. 0,99% 44.244 €
Enllumenat públic 23,97% 1,07 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 9,60% 430.117 €
Despeses corrents en béns i serveis 88,72% 3,97 M€
Inversions reals 1,67% 75.000 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es