Benestar comunitari

Despesa pres. / hab.

102,18 €

Despesa pressupostada

4,74 M€

% execució

No disp.
L'any passat 107,98 %

% sobre el total del press.

10,31 %

Mitjana despesa provincial

3,88 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Clavegueram 3,14% 148.600 €
Recollida, gestió i tractament de residus 22,58% 1,07 M€
Neteja viària 48,20% 2,28 M€
Cementiri i serveis funeraris. 2,05% 97.110 €
Enllumenat públic 24,04% 1,14 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 11,37% 538.576 €
Despeses corrents en béns i serveis 88,63% 4,2 M€

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es