Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

104,06 €

Pressupost inicial

4,86 M€

% execució

No disp.
L'any passat 150,47 %

% sobre el total del press.

11,15 %

Mitjana despesa provincial

3,4 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Clavegueram 6,11% 297.000 €
Recollida, gestió i tractament de residus 24,37% 1,18 M€
Neteja viària 49,08% 2,38 M€
Cementiri i serveis funeraris. 2,37% 115.106 €
Enllumenat públic 18,07% 877.543 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 9,77% 474.761 €
Despeses corrents en béns i serveis 87,14% 4,23 M€
Inversions reals 3,09% 150.000 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es