Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

103,05 €

Pressupost inicial

4,86 M€

% execució

No disp.
L'any passat 112,41 %

% sobre el total del press.

10,48 %

Mitjana despesa provincial

3,48 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Clavegueram 3,03% 147.000 €
Recollida, gestió i tractament de residus 27,34% 1,33 M€
Neteja viària 48,98% 2,38 M€
Cementiri i serveis funeraris. 3,28% 159.556 €
Enllumenat públic 17,37% 843.985 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 10,01% 486.500 €
Despeses corrents en béns i serveis 87,68% 4,26 M€
Inversions reals 2,30% 111.913 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es