Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

45,44 €

Pressupost inicial

2,12 M€

% execució

101,32 %
Despesa real són 2,15 M€

% sobre el total del press.

2,16 %

Mitjana despesa provincial

1,71 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Parcs i jardins 98,72% 2,09 M€
Altres actuacions relacionades amb medi ambient 1,28% 27.186 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 43,41% 919.983 €
Despeses corrents en béns i serveis 52,12% 1,1 M€
Transferències corrents 4,47% 94.828 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es