Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

36,83 €

Pressupost inicial

1,68 M€

% execució

99,86 %
Despesa real són 1,68 M€

% sobre el total del press.

4,23 %

Mitjana despesa provincial

800.809,33 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 4,91% 82.701 €
Parcs i jardins 95,09% 1,6 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 6,36% 107.172 €
Despeses corrents en béns i serveis 81,60% 1,37 M€
Transferències corrents 6,10% 102.669 €
Inversions reals 5,94% 100.000 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es