Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

46,83 €

Pressupost inicial

2,19 M€

% execució

No disp.
L'any passat 149,21 %

% sobre el total del press.

5,02 %

Mitjana despesa provincial

1,05 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 2,73% 59.613 €
Parcs i jardins 94,44% 2,06 M€
Protecció i millora del medi ambient 2,83% 61.900 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 4,99% 109.068 €
Despeses corrents en béns i serveis 66,48% 1,45 M€
Transferències corrents 5,66% 123.732 €
Inversions reals 22,87% 500.000 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es