Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

62,27 €

Pressupost inicial

2,91 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

6,15 %

Mitjana despesa provincial

1,12 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 1,90% 55.366,76 €
Parcs i jardins 96,82% 2,82 M€
Protecció i millora del medi ambient 1,28% 37.323,93 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 3,61% 105.088,48 €
Despeses corrents en béns i serveis 58,50% 1,7 M€
Transferències corrents 4,27% 124.332 €
Inversions reals 33,63% 979.576,89 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es