Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

53,52 €
Pressupost actual / hab.: 53,11 €

Pressupost inicial

2,48 M€
Pressupost actual: 2,48 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

4,83 %

Mitjana despesa provincial

1,14 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 0,03% 738 €
Parcs i jardins 81,99% 2,04 M€
Protecció i millora del medi ambient 17,98% 446.681,41 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 0,06% 1.476 €
Despeses de personal 0,06% 1.476 €
Despeses corrents en béns i serveis 74,60% 1,85 M€
Despeses corrents en béns i serveis 74,60% 1,85 M€
Transferències corrents 5,61% 139.332 €
Transferències corrents 5,61% 139.332 €
Inversions reals 19,74% 490.279 €
Inversions reals 19,74% 490.279 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es