Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

67,89 €

Pressupost inicial

3,15 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

4,77 %

Mitjana despesa provincial

1,04 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 0,00% 20 €
Parcs i jardins 96,10% 3,03 M€
Protecció i millora del medi ambient 3,90% 122.750,92 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 0,00% 40 €
Despeses corrents en béns i serveis 69,92% 2,2 M€
Transferències corrents 5,37% 169.332 €
Inversions reals 24,71% 778.522,29 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es