Arrendaments i cànons

Despesa pres. / hab.

2,88 €

Despesa pressupostada

134.686 €

% execució

100,38 %
Despesa real són 135.203,65 €

% sobre el total del press.

0,34 %

Mitjana despesa provincial

201.157,75 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments de terrenys i béns naturals 21,68% 29.200 €
Arrendaments d'edificis i altres construccions 63,47% 85.486 €
Arrendaments de material de transport 14,85% 20.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es