Reparacions, manteniment i conservació

Despesa pres. / hab.

25,44 €

Despesa pressupostada

1,16 M€

% execució

114,94 %
Despesa real són 1,34 M€

% sobre el total del press.

2,92 %

Mitjana despesa provincial

705.422,94 €

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 32,26% 375.315 €
Edificis i altres construccions 46,99% 546.620 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 1,89% 22.000 €
Elements de transport 4,19% 48.700 €
Mobiliari 1,38% 16.000 €
Equips per a processos d'informació 13,30% 154.669 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es