Reparacions, manteniment i conservació

Despesa pres. / hab.

29,02 €

Despesa pressupostada

1,33 M€

% execució

83,15 %
Despesa real són 1,11 M€

% sobre el total del press.

2,79 %

Mitjana despesa provincial

768.555,78 €

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 31,24% 416.020 €
Edificis i altres construccions 50,37% 670.751 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 1,50% 20.000 €
Elements de transport 2,91% 38.700 €
Mobiliari 0,75% 10.000 €
Equips per a processos d'informació 13,23% 176.110 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es