Reparacions, manteniment i conservació

Pressupost inicial / hab.

29,51 €

Pressupost inicial

1,38 M€

% execució

90,28 %
Despesa real són 1,24 M€

% sobre el total del press.

3,00 %

Mitjana despesa provincial

1,44 M€

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 25,62% 353.027 €
Edificis i altres construccions 55,81% 768.863 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 1,42% 19.500 €
Elements de transport 2,76% 38.000 €
Mobiliari 0,73% 10.000 €
Equips per a processos d'informació 13,67% 188.300 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es