Despeses diverses

Pressupost inicial / hab.

41,96 €

Pressupost inicial

1,96 M€

% execució

92,48 %
Despesa real són 1,81 M€

% sobre el total del press.

4,27 %

Mitjana despesa provincial

730.196,75 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Atencions protocol·làries i representatives 0,38% 7.500 €
Publicitat i propaganda 10,03% 196.369 €
Publicació en diaris oficials 0,74% 14.500 €
Jurídics, contenciosos 0,41% 8.000 €
Oposicions i proves selectives 0,58% 11.397 €
Activitats culturals i esportives 29,48% 577.302 €
Altres despeses diverses 58,38% 1,14 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es