Indemnitzacions per raó del servei

Pressupost inicial / hab.

0,54 €

Pressupost inicial

25.200 €

% execució

67,51 %
Despesa real són 17.012,14 €

% sobre el total del press.

0,06 %

Mitjana despesa provincial

49.401,44 €

Sobre aquesta partida

Les indemnitzacions que per rescabalar despeses derivades de comissions de servei i d'acord amb la legislació vigent s'hagin de satisfer a membres dels òrgans de govern, funcionaris, personal laboral, eventual i contractat. S'imputaran a aquest concepte les indemnitzacions reglamentàries per assistència a tribunals i òrgans col·legiats i, en general, per concurrència personal a reunions, consells o comissions.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Dietes 32,14% 8.100 €
Locomoció 67,86% 17.100 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es