Indemnitzacions per raó del servei

Despesa pres. / hab.

2,90 €

Despesa pressupostada

132.561 €

% execució

74,83 %
Despesa real són 99.197,83 €

% sobre el total del press.

0,33 %

Mitjana despesa provincial

61.589,78 €

Sobre aquesta partida

Les indemnitzacions que per rescabalar despeses derivades de comissions de servei i d'acord amb la legislació vigent s'hagin de satisfer a membres dels òrgans de govern, funcionaris, personal laboral, eventual i contractat. S'imputaran a aquest concepte les indemnitzacions reglamentàries per assistència a tribunals i òrgans col·legiats i, en general, per concurrència personal a reunions, consells o comissions.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Dietes 87,10% 115.461 €
Locomoció 12,90% 17.100 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es